(+36) 20 940 7936
0
Az Ön kosara üres!
Termékek Frissítés

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a Logopédia Kiadó Kkt. adatkezelője által kialakított és minden felhasználó számára biztosított adatkezelési elveket és szabályokat.

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változásokra tekintettel, de legalább évente történik.

Hatályba lépett: 2018. május 24. napján      


1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője: Szekeres Zsuzsánna (vezető tisztségviselő)

Cégünk székhelye/postázási címe: 1165 Budapest Csinszka u. 3.

Elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 1-407-4154, vagy weboldalon keresztül.

Adószám: 29362271-2-42

Cégjegyzékszám: 01-03-023761

NAIH-105364/2016.

2. A személyes adatok köre

A weboldalon a látogató (a továbbiakban: feliratkozó) hírlevél küldés érdekében hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

1. vezetéknév

2. keresztnév

3. e-mail cím.

A weboldalon a 16. életévét betöltött megrendelőnek a webshopban történő vásárlás kiszállítása és számlázása érdekében a regisztráció során hozzájárulását kell adnia a következő személyes adatainak kezeléséhez:

4. vezetéknév

5. keresztnév

6. e-mail cím.

7. Szállítási/számlázási cím

8. adószám (kizárólag tanfolyamok esetén)

A megrendelő az általa megadott személyes adatait módosíthatja a weboldalon a fiók adataiban, illetve a változást jelezheti Cégünk egyéb elérhetőségein is. A megrendelő/feliratkozó az általa megadott személyes adatai módosítását, korlátozását, törlését (ideértve a felejtés jogát is) kérheti Cégünk bármely elérhetőségén is.

A feliratkozó/megrendelő által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

3. Az adatkezelés célja és időtartama

A személyes adatok kezelésének célja

1. a megrendelő azonosítása

2. a megrendelővel/feliratkozóval való kapcsolattartás;

3. a webshopban megrendelt termékek kiszállítása, számlázása;

4. a tanfolyamokon történő részvétel biztosítása, számlázása;

5. az e-mail hírlevélre feliratkozók számára hírlevél, értesítések küldése.

A feliratkozó által megadott adatokat a feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Ezt a feliratkozó megteheti a hírlevélben küldött „Leiratkozás” gomb megnyomásával, illetve kérheti Cégünk bármely elérhetőségén.

A megrendelő személyes adatait a webshopban történt megrendelés esetén az adózás rendjéről szóló törvény adómegállapítás elévülési szabályai szerint a számlakiállítást követő adóbevallás évének utolsó napját követő 5. év végéig kell megőriznünk, ezt követően törlésre kerülnek.

4. A személyes adatokhoz hozzáférés, adatbiztonság

Személyes adatokhoz kizárólag az alábbi személyek, cégek férhetnek hozzá:

Cégünk adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói;

Cégünk számviteli (könyvelési) tevékenységét ellátó cég: La Fiducia Stúdió Kft. (1133 Budapest, Kárpát utca 52. X. em. 50.)

Cégünk honlapjának fejlesztését/karbantartását végző cég: Kobak 21 Bt. (1133 Budapest, Kárpát utca 52. X/50., adószám: 20647791-1-41, ügyvezető: Korompai Ágnes Alexa)

Cégünk honlapjának üzemeltetője Logopédia Kiadó Kkt. (1165 Budapest Csinszka u. 3., adószám: 29362271-2-42)

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik (pl. az adóhatóság részére adóellenőrzési célból).

Harmadik fél a személyes adatokhoz nem férhet hozzá.

Cégünk a kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a Cégünk által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

5. A cookie-kal összefüggő adatkezelés

Cégünk honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie kerül küldésre a honlapot meglátogató személy kommunikációs eszközének böngésző programjára a felhasználói élmény növelése (pl. Cégünk honlapjának, a honlapon megtekintett termékek, szolgáltatások gyorsabb elérése) érdekében, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy a világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett hozzájárulását adta. Cégünk személyes adatkezelést e körben nem folytat. A cookie-k a honlapot látogató személy kommunikációs eszközéből a böngészőn belül található adatvédelemmel kapcsolatos beállításokban törölhető.

6. Ügyfélszolgálat, panaszügyintézés helye

Az ügyfélszolgálat helye: 1165 Budapest, Csinszka u. 3.

Levelezési címe: 1165 Budapest, Csinszka u. 3.

Telefonszáma: 1-407-4154

E-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weblap cím: www.logopediakiado.hu

Ügyfélszolgálati idő:

hétfő 16:00-18:00 óra között személyesen
kedd 16:00-18:00 óra között emailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szerda 16:00-18:00 óra között emailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
csütörtök 16:00-18:00 óra között emailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
péntek 16:00 – 18:00 óra között személyesen

Ügyfélszolgálati időben minden érdeklődőnek lehetősége van szóbeli tájékoztatást kérni a képzéseket érintő valamennyi nyilvános tudnivalóról.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett képzések esetében a képzési programok az ügyfélszolgálaton megtekinthetők.

Tárhely szolgáltató

Tárhelypark Kft.

Ügyfélszolgálat: Munkanapokon 9:00 – 17:00

Ebédidő: 12:00 – 12:30

Irodánk címe:  1122 Budapest, Gaál József út 24.

Telefon: +36 1 700 4140

Adószám: 23289903-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-145888

7. Panasztétel, jogorvoslati lehetőség és hatályos adatvédelmi jogszabály

A feliratkozó/megrendelő jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a lentebb felsorolt jogszabályok valamely rendelkezését.

Panasz az alábbi elérhetőségekre juttatható el:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jogorvoslat a feliratkozó/megrendelő lakóhelye szerint illetékes törvényszéken keresettel kérhető.


A adatvédelemmel, adatkezeléssel, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről az alábbi jogszabályokban tájékozódhat a felhasználó:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

2016/679 rendelet („GDPR”)

Jelen tájékoztató megállapítása, illetőleg módosítása Cégünk ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik.

Budapest, 2018. május 24.

Pin It
Fel