A DISZLEXIA MEGELŐZÉSE - AZ ÉRTŐ OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉSE - 2020/21

A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése... képzés ONLINE formában az alábbi napokon lesz megtarva:
2021. május 19. szerda
2021. május 20. csütörtök
2021. május 21. péntek

A LÉTSZÁM BETELT!

JELENTKEZÉSÉT ELŐJEGYZÉSBE VESSZÜK! MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

FEJLESZTÉS, TERÁPIA

Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban az értő olvasás érdekében

A képzés célja:

A mai gyermekek kommunikációjában és ismeretszerzésében nagy szerepet játszanak a digitális korszak eszközei (számítógép, többfunkciós mobiltelefon stb.), melyekkel az információk könnyen elérhetők. A gyors információáradat azonban nehezen feldolgozható. Ez a változás befolyásolja az emberi agy információ-feldolgozási módját: kevés a mozgásos, cselekvéses tapasztalat, gyengül az elemzőképesség, az emlékezeti működés, képzetalkotás, hanyatlik a megértés és a szóbeli kifejezőkészség. Ennek megfelelően az értő olvasás kialakítása, mely az önálló tanulás alapja, napjaink pedagógiai gyakorlatának egyik legnagyobb kihívása. A 30 órás továbbképzés ehhez nyújt segítséget a 6-10 éves gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára.

A résztvevők megismerkednek a szövegértés fejlődését elősegítő és hátráltató társadalmi, nevelési tényezőkkel. A legfrissebb szakirodalmak ismertetésén keresztül képet kapnak az eltérő nyelvi fejlődés és a diszlexia (-veszélyeztetettség) hátterében meghúzódó folyamatokról, tüneti jellemzőkről. A hallgatók elméleti ismereteket kapnak a tanuláshoz, kiemelten az olvasáshoz és a szövegértéshez szükséges tanulási részképességek fejlődéséről, integrált működéséről. A tanfolyamon nyújtott ismeretek hangsúlya az értő olvasáshoz nélkülözhetetlen képességek, készségek és pszichikus funkciók, vonatkozó kulcskompetenciák megalapozásán és fejlesztésén van. Az elméletet a gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni szükségleteihez igazodó, fokozatosan egymásra épülő gyakorlatsorok bemutatása, kipróbálása egészíti ki. Az óvodás korosztály komplex fejlesztési lehetőségeinek bemutatásával a pedagógusok segítséget kapnak ahhoz, hogy a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók biztosan, összehangoltan működjenek a gyermekeknél az iskolakezdéskor, a prevenció jegyében. A tanfolyam változatos lehetőséget mutat be a szövegfeldolgozást és a hatékony tanulást segítő módszerek, technikák elsajátításához, csoportos és egyéni alkalmazásához.

Mindezekhez oktatófilmek, esetismertetések, közös megbeszélések, valamint online felületen biztosított képzési segédanyagok is hozzájárulnak. Óravázlat/foglalkozásiterv, ill. fejlesztési terv elkészítéséhez mintát kapnak a hallgatók. Az egyéni, páros vagy csoportmunka első sorban a tanultak gyakorlatban való alkalmazását és a saját élményszerzést teszik lehetővé. A résztvevők tapasztalatikat interaktív módon megoszthatják egymással és az oktatókkal. Megismerkednek továbbá a tanórán és a fejlesztő foglalkozásokon használható fejlesztő kiadványokkal is. 

A képzés alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 9-178/18
Iktató szám: PED/405-1/2018
A képzés kódszáma: LG-02
A képzés időtartama: 30 óra (3 nap)
A továbbképzés célcsoportja: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár, pszichológus


Részletes információk a résztvevői tájékoztatóban (PDF) olvashatók.


Jelentkezni a jelentkezési lap (Word formátum) kitöltésével és a diplomamásolat elküldésével lehet:logopedia.tanfolyam@gmail.com.


A jelentkezési lapon a számlacímet kérjük pontosan feltüntetni, munkahelyi támogatás esetén az intézményi vezetővel és a fenntartóval egyeztetni!
Az előzetes jelentkezés a pontos számlacím későbbi megjelölése esetén is érvényes!

 

A továbbképzés időpontja ONLINE: 2021. 05.19, 05.20., 05.21. (szerda, csütörtök, péntek)
A tanfolyamra jelentkezési határidő: legkésőbb a képzés megkezdése előtt 3 nappal
A továbbképzés helyszíne: ONLINE

A képzés részvételi díja online / kontakt képzés esetén (Budapesten): 40.000.-Ft/fő

A tanfolyam a szükséges létszám (min. 20 fő) megléte esetén vidéken is indítható (3 alkalom).

A képzés részvételi díja kontakt képzés esetén vidéken: 45.000.-Ft./fő


Érdeklődés, jelentkezési előjegyzés: logopedia.tanfolyam@gmail.com


Bármely helyszínen tervezett képzés indítása telefonos egyeztetést igényel: 30/418-9467


További információk, Résztvevői tájékoztató és Jelentkezési lap  a logopedia.tanfolyam@gmail.com email-címen kérhető!
Érdeklődését előjegyzésbe vesszük, az induló képzésről e-mailen tájékoztatót küldünk!

Honlapunkon folyamatosan újítjuk az információkat a különböző helyszíneken szerveződő képzésekről, kérjük, kísérje figyelemmel! Köszönjük!

Kedvezmények (adott képzésen csak egy kedvezmény vehető igénybe):


A képzés kedvezményes részvételi díja Budapesten területileg 3 fő együttes jelentkezése esetén: 35.000.-Ft/fő

Két évre visszamenőleg bármely tanfolyamunkon való részvétel esetén Budapesten és vidéken a következő képzés részvételi díjából 5000.-Ft/fő kedvezményt adunk!

Webáruház készítés