A MATEMATIKATANULÁS ZAVARAI (DISZKALKULIA) - 2024

 

FEJLESZTÉS, TERÁPIA

A képzés rövid ismertetése:

A köznevelés rendszerében hangsúlyos elvárás a pedagógusokkal szemben a sajátos nevelési igény/tanulási nehézség preventív felismerése és az integrált, differenciáló, fejlesztő szemléletű nevelés-oktatás. A tanfolyam betekintést nyújt a legfrissebb szakirodalmak ismertetésén keresztül a diszkalkulia kialakulásának háttértényezőibe. Ennek tükrében a résztvevők megismerkedhetnek az óvodáskori és az iskoláskori tünetekkel. A diagnosztikus és megfigyelési szempontok birtokában a tanfolyam gyakorlati segítséget nyújt a pedagógusoknak abban, hogy a matematikatanulási zavarral küzdő gyermekekre, tanulókra minél korábban felfigyelhessenek. Információkat kapnak arról is, hogy a jogszabályok mely paragrafusai vonatkoznak a diszkalkuliás gyermekek, tanulók oktatására-nevelésére. A célzott terápia részletes bemutatása lehetővé teszi a pedagógusok számára, hogy az egyéni terápiás szükségleteknek megfelelően a diszkalkuliás gyermekekkel saját képességeik figyelembe vételével foglalkozhassanak. A képzés gyakorlati részében oktatófilmekkel, esetismertetésekkel, módszertani eszközbemutatóval, online felületen is biztosított fejlesztő anyagokkal, valamint saját élményű tapasztalatokon keresztül csoportmunkában sajátíthatják el a komplex fejlesztési, differenciálási lehetőségeket.

A LOGOPÉDIA Kiadó Kkt. felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/003249
A képzés alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 65/8/2021

Adatszolg. nyilvt. szám: D/5067/2021, J/21357/2021
A képzés kódszáma: LG-01
A képzés időtartama: 30 óra (3 nap)
A továbbképzés célcsoportja: gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár, pszichológus, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens

A képzés sikeres elvégzése Tanúsítvány kiadásával zárul. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 277/1997-es kormányrendelet alapján: „Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén jogosít!”


Részletes információk a résztvevői tájékoztatóban (PDF) olvashatók.


Jelentkezni a jelentkezési lap (Word formátum) kitöltésével és a diplomamásolat elküldésével lehet: logopedia.tanfolyam@gmail.com.
A jelentkezési lapon a számlacímet kérjük pontosan feltüntetni, munkahelyi támogatás esetén az intézményi vezetővel és a fenntartóval egyeztetni!
Az előzetes jelentkezés a pontos számlacím későbbi megjelölése esetén is érvényes!

A továbbképzés időpontja:
2024. augusztus 23.
(péntek), augusztus 24. (szombat), augusztus 30. (péntek)

A képzés részvételi díja: 40.000.-Ft/fő

Érdeklődését várjuk, jelentkezését előjegyzésbe vesszük: logopedia.tanfolyam@gmail.com

A tanfolyamra jelentkezési határidő: legkésőbb a képzés megkezdése előtt 3 nappal

A továbbképzés helyszíne: Mozgásjavító Általános Iskola és EGYMI, 1145 Budapest, Mexikói út 59-60., „Medgyes-terem” (II.emelet)

 

A tanfolyam a szükséges létszám (min. 20-25 fő) megléte esetén vidéken is indítható (3 alkalom, a képzést megrendelők igénye szerinti napokon).

Bármely helyszínen tervezett képzés indítása telefonos egyeztetést igényel: 20/940-7936; 30/418-9467

A képzés részvételi díja kihelyezett helyszínen: 45.000.-Ft/fő

Vidéki képzés esetén további információk, Résztvevői tájékoztató és Jelentkezési lap a logopedia.tanfolyam@gmail.com email-címen kérhető!

Érdeklődését várjuk, jelentkezését előjegyzésbe vesszük!

A tanfolyamra jelentkezési határidő: legkésőbb a képzés megkezdése előtt 3 nappal

Kedvezmények (adott képzésen csak egy kedvezmény vehető igénybe):

A képzés kedvezményes részvételi díja Budapesten területileg 3 fő együttes jelentkezése esetén: 35.000.-Ft/fő

Két évre visszamenőleg bármely tanfolyamunkon való részvétel esetén a következő képzés részvételi díjából 5000.-Ft/fő kedvezményt adunk!

FIGYELEM!

A VÍRUSHELYZET/EGYÉB OKOK VÁLTOZÁSA MIATT BÁRMELY KÉPZÉSÜNK ONLINE FORMÁBAN VALÓSULHAT MEG!! (erről a honlapon tájékozódhat, ill. résztvevőnként értesítést is küldünk)

Webáruház készítés