Tanfolyamok, szakmai napok

Tisztelt tanfolyami érdeklődők!

 

A vírushelyzet miatt a: 
- 2020. október 03-november 07-ig tartandó A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése...c. képzés időpontjait sajnos későbbre kell halasztani, amelyért elnézést kérünk!
Ennek ellenére részvételi szándékát kérjük, továbbra is jelezze e-mailen, és előjegyzésbe vesszük, és a képzésen szeretettel várjuk! 
- A Budapesti helyszínnel szerveződő A matematikatanulás zavarai és a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) c. képzésünk tervezett 2021. évi időpontjait is csak később tudjuk pontosítani.Kérjük, hogy érdeklődését, ill. jelentkezését a logopedia.tanfolyam@gmail.com email-címen jelleze, örömmel fogadjuk részvételi szándékát, köszönjük!
 
 Amint pontos információkkal rendelkezünk a képzésekkel kapcsolatban, azonnal értesítjünk  a Tisztelt Kollégákat a pontos időpontokról és a helyszínről. Türelmüket és megértésüket nagyon köszönjük! 
Logopédia Kiadó 

 

1. SZAKMAI NAP - 2020

 

A 2019-es tanévben az alábbi témájú SZAKMAI NAP keretében bővítjük képzéseinket (min. 25 fő jelentkező esetén):

TIPIKUS PROBLÉMÁK - ATIPIKUS MEGOLDÁSOK

Jó gyakorlatok a Zöld Kakasból - interaktív szakmai műhely pedagógusok és segítő szakemberek számára.

Vannak gyerekek, akikkel valahogy mindenki nehezen boldogul. A Zöld Kakas Líceum több, mint húsz éve foglalkozik a „zűrös” középiskolásokkal, s újabban az általános iskolás korosztállyal is. A tapasztalatokat gyűjtve kutatja, miben mások ők, mint a többiek, és milyen apró dolgokon múlik, hogy megtaláljuk velük a közös hangot. Kerényi Mari és Kerényi Kata kutatási eredményeiken és személyes tapasztalataikon keresztül adnak útmutatót az ún. ZK-diákok világába, gyakorlati megoldásokat mutatva a nehéz helyzetekre. Gondolatébresztő közös töprengésre, az „önmagához mért fejlődés szerinti” egyéni értékeléshez, tanórai és egyéb differenciált megsegítéshez ötletadó, testreszabható játékokra invitálják az egynapos workshop résztvevőit.

A MATEMATIKATANULÁS ZAVARAI (DISZKALKULIA) - 2020/21

 

TOVÁBBKÉPZÉSEK GYŐRBEN (3 NAP): 

2020. augusztus 25. (kedd), szeptember 04. (péntek), szeptember 05. (szombat)

és

2020. október 09. (péntek), 10.(szombat), 17.(szombat)

FEJLESZTÉS, TERÁPIA

A képzés célja: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők a legkorszerűbb szakirodalmak tükrében lényegi ismeretekkel rendelkezzenek a diszkalkulia szűkebb és tágabb értelmezéséről, oki hátteréről, tüneteiről, azok összefüggéseiről a tanulási részképességekkel, kognitív funkciókkal. Ismerjék meg a diszkalkulia vizsgálat főbb területeit és a szükségletekhez igazodó diagnosztikus és terápiás alapelveket, feltételrendszerét. A gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetésen, szemléltető eszközökön, saját élményeken keresztül, kooperatív munkaformákkal szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia-terápiás módszerekről, eszközökről, a komplex fejlesztés, differenciálás lehetőségeiről. Cél, hogy olyan komplex szemlélet, ismeretek, technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a matematika tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is hasznosítani tudnak óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél.

A DISZKALKULIA PEDAGÓGIAI VIZSGÁLATA

 

TERÁPIA RELEVÁNS MÉRÉS-DIAGNOSZTIKA

A képzés célja: A tanfolyam célja, hogy a résztvevők a vizsgálóeljárás elméleti hátterének birtokában, a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata felvételéhez. A résztvevők általános és lényegi ismeretekkel rendelkezzenek a fejlődési diszkalkulia és a számolásban résztvevő kognitív rendszerek összefüggéseiről, a szakirodalom tükrében.

Ismerjék meg az óvodásoknak és kisiskolásoknak készült vizsgálóeljárás koncepcióját, alapelveit, felépítését, célját, eszközeit, felvételének és kiértékelésének módját. Legyenek tisztában a mérés és az értékelés lényegi szempontjaival, a pedagógiai vizsgálatban rejlő terápia-relevancia lehetőségeivel. A gyakorlat jegyében oktatófilmek, esetismertetések segítségével, kooperatív munkaformákkal és egyéni megfigyeléseken keresztül szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia ill. a matematikatanulási nehézség felismerésében: a hibaelemzésben, a kapott eredmények értelmezésében, valamint a fejlesztés megtervezésében. Cél, hogy olyan ismeretek, technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a szakszolgálati diagnosztikai és terápiás munkában is, illetve a matematika tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is hasznosítani tudnak az 5-10 éves korú egyéni bánásmódot igénylő gyermekeknél.

A DISZLEXIA MEGELŐZÉSE - AZ ÉRTŐ OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉSE - 2020/21

 

FEJLESZTÉS, TERÁPIA

Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban az értő olvasás érdekében

A képzés célja:

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az eltérő nyelvi fejlődés és a diszlexia hátterét, tüneteit, összefüggését a tanulási képességekkel, kulcskompetenciákkal. Ismerjék meg a témával foglalkozó legkorszerűbb szakirodalmakat, fejlesztő kiadványokat az eltérő fejlődés felismerésének és a fejlesztés megtervezésének szolgálatában.

A gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetéseken, szemléltető eszközökön, saját élményeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat az olvasást megalapozó képességek, készségek, pszichikus funkciók komplex fejlesztésének lehetőségeiről (diszlexia megelőzése), valamint az olvasást és a szövegértést fejlesztő módszerekről. Cél, hogy olyan technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is alkalmazni tudnak a hallott és az olvasás által szervezett információk feldolgozásának és megértésének elősegítésére, 6-10 éves korú gyermekeknél.

Webáruház készítés