Képzések

A MATEMATIKATANULÁS ZAVARAI (DISZKALKULIA) - 2024

 

A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia) képzés az alábbi  napokon lesz megtartva:

Budapesten
Képzési napok: 2024.08.23. (péntek) / 2024.08.24. (szombat) / 2024.09.07. (szombat)

Vidéken:egyeztetett felkérésre bármikor szervezhető

FEJLESZTÉS, TERÁPIA

 

A képzés célja: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők a legkorszerűbb szakirodalmak tükrében lényegi ismeretekkel rendelkezzenek a diszkalkulia szűkebb és tágabb értelmezéséről, oki hátteréről, tüneteiről, azok összefüggéseiről a tanulási részképességekkel, kognitív funkciókkal. Ismerjék meg a diszkalkulia vizsgálat főbb területeit és a szükségletekhez igazodó diagnosztikus és terápiás alapelveket, feltételrendszerét. A gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetésen, szemléltető eszközökön, saját élményeken keresztül, kooperatív munkaformákkal szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia-terápiás módszerekről, eszközökről, a komplex fejlesztés, differenciálás lehetőségeiről. Cél, hogy olyan komplex szemlélet, ismeretek, technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a matematika tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is hasznosítani tudnak óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél.

A DISZKALKULIA PEDAGÓGIAI VIZSGÁLATA

 

A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata képzés az alábbi  napokon lesz:
Kontakt képzés:

2024.04.13. (szombat) 2024.04.27. (szombat) 2024.05.11. (szombat)

TERÁPIA RELEVÁNS MÉRÉS-DIAGNOSZTIKA

 

A képzés célja: A tanfolyam célja, hogy a résztvevők a vizsgálóeljárás elméleti hátterének birtokában, a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata felvételéhez. A résztvevők általános és lényegi ismeretekkel rendelkezzenek a fejlődési diszkalkulia és a számolásban résztvevő kognitív rendszerek összefüggéseiről, a szakirodalom tükrében.

 

Ismerjék meg az óvodásoknak és kisiskolásoknak készült vizsgálóeljárás koncepcióját, alapelveit, felépítését, célját, eszközeit, felvételének és kiértékelésének módját. Legyenek tisztában a mérés és az értékelés lényegi szempontjaival, a pedagógiai vizsgálatban rejlő terápia-relevancia lehetőségeivel. A gyakorlat jegyében oktatófilmek, esetismertetések segítségével, kooperatív munkaformákkal és egyéni megfigyeléseken keresztül szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia ill. a matematikatanulási nehézség felismerésében: a hibaelemzésben, a kapott eredmények értelmezésében, valamint a fejlesztés megtervezésében. Cél, hogy olyan ismeretek, technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a szakszolgálati diagnosztikai és terápiás munkában is, illetve a matematika tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is hasznosítani tudnak az 5-10 éves korú egyéni bánásmódot igénylő gyermekeknél.

A DISZLEXIA MEGELŐZÉSE - AZ ÉRTŐ OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉSE - 2024

 

A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése... képzés az alábbi  napokon lesz megtartva:
2024.09.28. / 10.05. / 10.19. (szombati napok)

 

FEJLESZTÉS, TERÁPIA

 

Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban az értő olvasás érdekében

 

A képzés célja:

 

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az eltérő nyelvi fejlődés és a diszlexia hátterét, tüneteit, összefüggését a tanulási képességekkel, kulcskompetenciákkal. Ismerjék meg a témával foglalkozó legkorszerűbb szakirodalmakat, fejlesztő kiadványokat az eltérő fejlődés felismerésének és a fejlesztés megtervezésének szolgálatában.

 

A gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetéseken, szemléltető eszközökön, saját élményeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat az olvasást megalapozó képességek, készségek, pszichikus funkciók komplex fejlesztésének lehetőségeiről (diszlexia megelőzése), valamint az olvasást és a szövegértést fejlesztő módszerekről. Cél, hogy olyan technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is alkalmazni tudnak a hallott és az olvasás által szervezett információk feldolgozásának és megértésének elősegítésére, 6-10 éves korú gyermekeknél.

E-DPV 2-4 SZAKMAI NAP

 

Diagnosztikai Előszűrő eljárás a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatának felvételéhez (E-DPV 2-4.) témában

E-DPV 2-4. Szakmai nap tartalma:

A résztvevők a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatának (DPV) előzetesen megszerzett általános és alapismereteinek birtokában lényegi információkat szereznek:

  • általános iskola felső tagozatától (középfokú oktatáson át) felnőttkorig (minden iskolatípusban) alkalmazott Diagnosztikai Előszűrő eljárás a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatának felvételéhez mérőanyagról,
  • az E-DPV 2-4. tesztváltozatok analógiás felépítéséről, főbb területeiről, ill. a mérés és értékelés fő szempontjairól (részletesen a 4/II. és 8/II-9/I., II. vizsgáló anyagok alapján, esetismertetéseken keresztül).

Célja: A résztvevők a DPV általános és lényegi ismereteinek birtokában tájékozottak legyenek a két diagnosztikai mérőanyag alkalmazási feltételeiben, az E-DPV 2-4. tesztváltozatok koncepciójában, analógiás felépítésében, főbb mérési egységeiben és értékelési szempontjaiban.

Webáruház készítés