A DISZLEXIA MEGELŐZÉSE - AZ ÉRTŐ OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉSE - 2024

A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése...

 

FEJLESZTÉS, TERÁPIA

Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban az értő olvasás érdekében

A képzés rövid ismertetése:

A mai gyermekek kommunikációjában és ismeretszerzésében nagy szerepet játszanak a digitális korszak eszközei (számítógép, többfunkciós mobiltelefon stb.), melyekkel az információk könnyen elérhetők. A gyors információáradat azonban nehezen feldolgozható. Ez a változás befolyásolja az emberi agy információ-feldolgozási módját: kevés a mozgásos, cselekvéses tapasztalat, gyengül az elemzőképesség, az emlékezeti működés, képzetalkotás, hanyatlik a megértés és a szóbeli kifejezőkészség. Ennek megfelelően az értő olvasás kialakítása, mely az önálló tanulás alapja, napjaink pedagógiai gyakorlatának egyik legnagyobb kihívása. A 30 órás továbbképzés ehhez nyújt segítséget a 6-10 éves gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára.

A résztvevők megismerkednek a szövegértés fejlődését elősegítő és hátráltató társadalmi, nevelési tényezőkkel. A legfrissebb szakirodalmak ismertetésén keresztül képet kapnak az eltérő nyelvi fejlődés és a diszlexia (-veszélyeztetettség) hátterében meghúzódó folyamatokról, tüneti jellemzőkről. A hallgatók elméleti ismereteket kapnak a tanuláshoz, kiemelten az olvasáshoz és a szövegértéshez szükséges tanulási részképességek fejlődéséről, integrált működéséről. A tanfolyamon nyújtott ismeretek hangsúlya az értő olvasáshoz nélkülözhetetlen képességek, készségek és pszichikus funkciók, vonatkozó kulcskompetenciák megalapozásán és fejlesztésén van. Az elméletet a gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni szükségleteihez igazodó, fokozatosan egymásra épülő gyakorlatsorok bemutatása, kipróbálása egészíti ki. Az óvodás korosztály komplex fejlesztési lehetőségeinek bemutatásával a pedagógusok segítséget kapnak ahhoz, hogy a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók biztosan, összehangoltan működjenek a gyermekeknél az iskolakezdéskor, a prevenció jegyében. A tanfolyam változatos lehetőséget mutat be a szövegfeldolgozást és a hatékony tanulást segítő módszerek, technikák elsajátításához, csoportos és egyéni alkalmazásához. Mindezekhez oktatófilmek, esetismertetések, közös megbeszélések, valamint online felületen biztosított képzési segédanyagok is hozzájárulnak. Óravázlat/foglalkozási terv, ill. fejlesztési terv elkészítéséhez mintát kapnak a hallgatók. Az egyéni, páros vagy csoportmunka első sorban a tanultak gyakorlatban való alkalmazását és a saját élményszerzést teszik lehetővé. A résztvevők tapasztalatikat interaktív módon megoszthatják egymással és az oktatókkal. Megismerkednek továbbá a tanórán és a fejlesztő foglalkozásokon használható fejlesztő kiadványokkal is.

A képzés alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 80/8/2021
Adatszolg.nyilvt. szám: D/5068/2021; J/21358/2021

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003249
A képzés kódszáma: LG-02
A képzés időtartama: 30 óra (3 nap)
A továbbképzés célcsoportja: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanár, pszichológus

 

A képzés sikeres elvégzése Tanúsítvány kiadásával zárul. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 277/1997-es kormányrendelet alapján: „Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén jogosít!”

 

Az online kontakt továbbképzés időpontja: 2024. szeptember 28., október 5., október 19. (szombati napok)
A képzés részvételi díja: 40.000.-Ft/fő (kedvezmények: ld. lejjebb)

Fizetés: átutalással/csekken, a jelentkezési lapon megadott számlacím alapján megküldött számlaszámra!

A továbbképzés helyszíneZoom-felületen

Részletes információk résztvevői tájékoztatóban (PDF) olvashatók.

 

Jelentkezni a jelentkezési lap (Word formátum) kitöltésével és a diplomamásolat elküldésével lehet: logopedia.tanfolyam@gmail.com.
A jelentkezési lapon a számlacímet kérjük pontosan feltüntetni, munkahelyi támogatás esetén az intézményi vezetővel és a fenntartóval egyeztetni!

 

Érdeklődését várjuk, jelentkezését előjegyzésbe vesszük: logopedia.tanfolyam@gmail.com

Előzetes jelentkezés a pontos számlacím későbbi megjelölése esetén is érvényes!

A tanfolyamra jelentkezési határidő: legkésőbb a képzés megkezdése előtt 3 nappal

 

A tanfolyam a szükséges létszám (min. 20-25 fő) megléte esetén vidéken is indítható (3 alkalom, a képzést megrendelők igénye szerinti napokon).

Bármely helyszínen tervezett képzés indítása telefonos egyeztetést igényel: 20/940-7936; 30/418-9467

Honlapunkon folyamatosan újítjuk az információkat a különböző helyszíneken szerveződő képzésekről.

Kérjük, kísérje figyelemmel, vagy a fenti telefonon érdeklődjön! Köszönjük!

 

A képzés részvételi díja kihelyezett helyszínen: 45.000.-Ft/fő

Vidéki képzés esetén további információk, Résztvevői tájékoztató és Jelentkezési lap a logopedia.tanfolyam@gmail.com email-címen kérhető!

Érdeklődését várjuk, jelentkezését előjegyzésbe vesszük!

A tanfolyamra jelentkezési határidő: legkésőbb a képzés megkezdése előtt 3 nappal

 

Kedvezmények

(adott képzésen csak egy kedvezmény vehető igénybe):
Budapesten a képzés kedvezményes részvételi díja területileg 3 fő együttes jelentkezése esetén: 35.000.-Ft/fő

Két évre visszamenőleg bármely tanfolyamunkon való részvétel esetén a következő képzés részvételi díjából 5000.-Ft/fő kedvezményt adunk!

 FIGYELEM!

A VÍRUSHELYZET/EGYÉB OKOK MIATT BÁRMELY KÉPZÉSÜNK ONLINE FORMÁBAN VALÓSULHAT MEG!  (erről a honlapon tájékozódhat, ill. résztvevőnként értesítést is küldünk)

 

Webáruház készítés